Välkommen till min allra senaste blogg!

Du är nu inne på en blogg, där jag inte gör anspråk på att ta upp all världens problem, men som fyller en lucka i mitt bloggande, som för övrigt handlar om min hemmiljö och arbetet med mitt hus, om mina höns och om lokala förhållanden.torsdag 12 mars 2015

Aralsjön - en katastrof

Det är idag inte mycket som återstår av ett av världens största innanhav, Aralsjön. Orsaken är att inflödet av sötvatten till följd av människans omledningar har minskat från 25 till 5 kubikkilometer per år.

Återigen har människans klåfingrighet manifesterat sig på ett förödande sätt och det är välutbildade ingengörers verk som fått denna konsekvens.

Läs Vart har Aralsjön tagit vägen?torsdag 12 februari 2015

Vart har människans sunda förnuft tagit vägen?

När man ser filmer som den här, undrar man hur intelligent människosläktet är, egentligen.  Nu håller gruvbrytningen i Finland på att ställa till stora problem med döda sjöar osv. återkommer ev med en 25-minutersfilm om det, men varsågod så länge: Här är några minuter om
Världens mest förorenade platser

lördag 6 september 2014

Ozonskiktet

Hittade på mitt USB-minne något jag skrivit den 14 januari 2008. Möjligen är det aktuellt än. Så här skrev jag:

Inte i någon konvention från ’Konventionen till skydd för ozonskiktet’ och framåt finns det såvitt jag kan se något skrivet om begränsning av radioaktiva ämnen. Dock skriver man att man erkänner att de viktigaste vetenskapliga frågorna är ändring av ozonskiktet och ändring av den vertikala fördelningen av ozon samt ”potentiella följder därav för väderlek och klimat.”

I 1985 års konvention till skydd för ozonskiktet http://www.sweden.gov.se/sb/d/1427/a/15209

står det alltså:  

”parterna i konventionen erkänner att de viktigaste vetenskapliga frågorna är

(a)   ändring av ozonskiktet, vilket skulle medföra en förändring av mängden ultraviolett solstrålning med biologiska effekter (UV-B) som når jordens yta samt potentiella följder därav för människors hälsa, organismer, ekosystem och material som är till nytta för mänskligheten;

(b)   ändring av den vertikala fördelningen av ozon, vilket skulle kunna ändra atmosfärens temperaturstruktur samt potentiella följder därav för väderlek och klimat.

2. Parterna i konventionen skall i enlighet med artikel 3 samarbeta i fråga om forskning och systematiska observationer samt vid utarbetandet av rekommendationer för framtida forskning och observationer på följande områden:

(a) Forskning med inriktning på atmosfärens fysik och kemi

(i) omfattande teoretiska modeller: vidareutveckling av modeller som beaktar samverkan mellan strålnings-, dynamiska och kemiska processer; studier av samtidiga effekter av olika antropogena och naturligt förekommande ämnen på atmosfäriskt ozon; tolkning av data från satellit- och icke-satellitmätning; utvärdering av trender i atmosfäriska och geofysiska parametrar samt utveckling av metoder för att hänföra förändringar i dessa parametrar till särskilda orsaker; […]”

Dock finns inga radioaktiva ämnen med, utan enbart kemiska ämnen, nämligen kol-, kväve-, klor-, brom- och väteföreningar.

Exempelvis krypton 85 är såvitt jag kan se (jag är ingen kemist och kan därmed ha missat någon kemisk formel – någon får gärna rätta mig!) inte heller med i Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/01/52/07/1cb6484d.pdf

från 1987 och inte heller i följande ändringar och tillägg till Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet’

 
eller i FN:s första ramkonvention om klimatförändringar från 1992 (här börjar man fokusera på och skriva om växthusgaser, ”greenhouse gases”; att mänskliga aktiviteter har ökat mängden naturliga växthusgaser i atmosfären, vilket kan leda till en ytterligare uppvärmning av jordens yta och ge skadliga effekter på ekosystem och mänsklighet:


Här definierar man ”Utsläpp” som ”frigörandet av växthusgaser och / eller ämnen till atmosfären över ett angivet område och en angiven tidsperiod” och “Växthusgaser” som “de gasformiga beståndsdelar i atmosfären, både naturliga och antropogena, som absorberar och återsänder infraröd strålning.”

Det viktigaste som står är dock kanske:

Mål

Slutmålet för denna konvention och varje hithörande legal handling som partskonferensen kan komma att anta är att uppnå, i överensstämmelser med de relevanta föreskrifterna i konventionen, att atmosfärens koncentration av växthusgaser stabilisieras på en nivå som skulle förhindra farlig antropogen störning i klimatsystemet.[...].”

Man fastställer här alltså målet på grundval av teorin om växthuseffekten och har helt lämnat ozonskiktets uttunnig och den påverkan på ozonskiktet med effekt på klimatet, som nämndes i den första konventionen, därhän!!! Varför? Fortfarande nämns inte med ett ord radioaktiva ämnen.

Vem var det som sa att det här med koldioxiden var ett påhitt av Frankrike för att få ha sin kärnkraft i fred? När man läser de här konventionerna och hur fokus förflyttats och orsaken till den globala uppvärmningen fastställd – ett koncept som sedan kommer att följas av Kyoto och IPCC m m, så kan man nästan tro att det är sant…….!

Inga frågor finns längre om orsaken utan konventionerna har mer karaktären av dagordning och ändå har IPCC haft fel vad gäller uppvärmningen i polarområden. Vilken länk fattas? Vilka fakta har ev undanhållits och p g a vilka intressen?

 

söndag 16 februari 2014

Grekland får stöd - men till vad?

Läser i Läkare Utan Gränsers tidning Direkt, nr 4 2013, att Grekland de senaste fem åren fått över 2 miljarder (i vilken valuta framgår ej) för att förstärka sina gränser, medan landet under samma tid fått 150 miljoner för stöd till flyktingar. Det tycks som att målet är att göra det så svårt och riskfyllt som det bara går att ta sig in i EU. Common sense?

onsdag 22 januari 2014

Civilisation på gott och ont

Ovanstående bild har jag hämtat från https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152200275751983&set=a.414474606982.203397.401951976982&type=1&theater

Jag måste nog erkänna att efter att ha besökt utställningen 1001 Inventions på Värmlands Museum på den sista visningsdagen den 19 januari, är jag kluven till civilisationen. Tittar man på bilden överst, finns bara ett svar: Civilisationen är ett elände och håller på att förstöra vår jord. Men finns det bara ett svar?

1001 inventions handlar om "den muslimska världens" bidrag till vår utveckling. Den muslimska världen definieras som den mellan Spanien och Kina under medeltiden. Det var nämligen då som man i denna region tog upp det romerska och grekiska arvet och gjorde mängder med upptäckter och uppfinningar.

Bortsett från att jag nog tycker att begreppet "den muslimska världen" och "det muslimska arvet" är lite missriktat, eftersom vissa av forskarna inom detta geografiska område faktiskt bl a var judar och kristna, vilket också nämns på utställningen, blev utställningen en liten aha-upplevelse. Det visade sig nämligen att vårt samhälle vilar på mängder av uppfinningar som gjordes under denna tid; en tid som i Europa kallas "den mörka medeltiden".

Nedan finns några foton av några av mina favoritinnovationer. En annan var en kines som på 1000-talet beräknade jordens omkrets till 633x,x km, har jag för mig det var. Det har senare visat sig att hans beräkningar bara diffade på 16 km......Bra gjort, tycker jag!

Läs gärna texten på bilderna från utställningen och begrunda vad som gått fel i civilisationen, när vi nu har lyckats ställa till det så med föroreningar av mark, luft och vatten, utbredd ökentorka, nedskräpning, överkonsumtion etc etc etc. Vad kan vi göra för att ställa saker till rätta? Har vi kanske något att lära av gamla tiders civilisationer? Eller är det enda som återstår att lämna civilisationen, som några befolkningsgrupper gjort på Vanuatu och återgått till sin ursprungliga livsstil?

måndag 18 november 2013

Bra sagt om kvinnors obetalda arbete

....på P1 nyss apropå kvinnors låga garantipensioner på mellan 5 tkr och 7 tkr / månad netto, nämligen


"vi väljer inom ramen för vad vi anser vara möjligt". 

Detta apropå att kvinnor jobbar mer obetalt med hem och barn och att kvinnor (vet ej om det gäller globalt, i t ex EU eller i Sverige) under ett yrkesliv i snitt tjänar ca 3,5 mkr mindre än män.

Vad blir då slutsatsen av detta? I mitt tycke att höja garantipensionen radikalt. Förmodligen behövs då även andra kraftfulla reformer för att finansiera detta.

måndag 15 april 2013

Tankar om tillväxt och innovation

Går igenom lite gamla papper och anteckningar och bl a hittat ett från ett seminarium om tillväxt, så vill jag bara återge några nedpräntade tankar på detta anteckningspapper. Vill förresten minnas att det var vår planeringschef Kalle A som höll i seminariet.

Först och främst skall sägas att jag direkt från seminariet antecknat "The rise of the creative class (Richard Florida)" och sedan tre ord:

- Talang
- Urban
- Kreativitet

Alltså: nyckeln till tillväxt ligger i det talangfulla, som i sin tur återfinns i det urbana, där de kreativa tankarna föds. Det räcker alltså att titta på Kista eller Silicon Valley, så förstår man: Det är i sådana miljöer man kan hitta dessa faktorer i en kreativ korsbefruktning.

Jo, jag förstår. Datorer, facebook, nanoteknologi. 

Men så har jag tillfogat några egna tankar, nämligen:

Vad är tillväxt? Vilka växer? Jag skulle kunna tillägga: Vilka växer inte? Några som bevisligen inte växer i en urban tillväxtekonomi, där alla småjordbruk i stort sett utplånats, är hankycklingar. De åker direkt ned i en kvarn, eftersom de inte behövs i äggkläckningsindustrierna. Och för ägg till miljarder stadsbor (2050 beräknas de vara 6,3 miljarder) som vill ha ett ägg var på frukostbrickan 365 dagar om året krävs storindustrier.

Regnskogarna växer inte till heller. Åtminstone inte för närvarande. Växer gör däremot algbildningen i Östersjön, näthatet, skyskraporna, slumområdena, mångmiljonstäderna.

Sedan begreppet innovation. Där har jag skrivit meningen: "Jag har en ny idé att ta upp en gammal idé som har fallit i glömska." 

Detta var så innovativt, tycker jag, att jag måste få det på pränt innan jag slänger papperet. Eller?

Tja, varför inte? Såg en gammal journalfilm från någon rangerbangård i Sverige, där järnvägsvagnarna var försedda med hjul. De kopplades av tågrälsen och rullade sedan vidare med sin last - på vanliga gummiförsedda hjul. Att uppfinna hjulet igen, kanske inte alltid är en dum idé?

Egentligen borde det vara rätt bra - låta en uppfinning få en andra chans. Ofta avvecklas eller förkastas också goda idéer och tillämpningar av dåliga och kortsiktiga skäl. Så - varför inte lite återanvändning eller återvinning även här?

Skippa begreppet tillväxt och ersätt det med något bättre, något hållbart. Varför inte återväxt? 

Bara lite tankar så här i pappersrensningens tid.