Välkommen till min allra senaste blogg!

Du är nu inne på en blogg, där jag inte gör anspråk på att ta upp all världens problem, men som fyller en lucka i mitt bloggande, som för övrigt handlar om min hemmiljö och arbetet med mitt hus, om mina höns och om lokala förhållanden.måndag 7 maj 2012

På tiden....äntligen ett relevant jämförelsemått!

Att väga in all konsumtion, även import. Att jämföra bara på nationell nivå i termer av antalet bil- eller tågresor, är knappast ett relevant verktyg för att mäta den personliga påverkan på klimatet och miljön i allmänhet.

Jag har inte hunnit detaljstudera den här rapporten, men man verkar i varje fall vara på rätt väg. Exempelvis blir Stockholmarnas utsläpp i denna utredning 439 % högre i och med att man väger in all konsution. Från Miljöaktuellts hemsida:


Till skillnad från den nationella miljörapporteringen som redovisar utsläpp som genereras nationellt inom Sveriges gränser vill SEI och Cogito här visa skillnaderna i utsläpp som följer med ett konsumtionsperspektiv, det vill säga där man även räknar in den miljöpåverkan som följer av vår import.
Det torde vara mycket svårt att beräkna de utsläpp som genereras av all konsumtion, då man för att hamna rätt måste väga in en varas eller tjänsts påverkan på miljön i hela dess livscykel, men man börjar åtminstone komma på rätt väg med ambitionen att göra det!

Att sitta med sin lilla dator och säga att man inte genererar några utsläpp eller att kärnkraften är "ren" är som att säga att man automatiskt bidrar till förbättring av den globala luftkvaliteten genom att sluta tillverka något över huvud taget i Sverige och överlåta hela produktionen till länder med lika bra  eller sämre miljölagstiftning och lika eller mer resurskrävande produktion.

Analysverktyget REAP tillhandahålls gratis av Stockholm Environment Institute till alla Sveriges kommuner.
Läs artikeln i MiljöAktuellt här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar